Tải trọng: 28,4 Tấn

Tin Khuyến mãi

Kinh doanh xe: 0938 809 515
Hỗ trợ kỹ thuật: 0938 908 447
Cung cấp phụ tùng: 0938 904 002